3. 'בתי היהודים'

כבר קודם לכן התקדמה מאוד גם הגטואיזציה בדיור . עוד בנובמבר 1938 הורה גריבג שלא להחיל את ה ' אריזציה בכפייה ' על בתים בבעלות יהודית , כי היהודים עתידים להשתכן בנפרד בבתים האלה . באפריל 1939 ביטל החוק כל הגנה על דיירים יהודים . בתי המשפט פסלו הגנה כזאת לעיתים קרובות כבר קודם , שהרי כשם שאי אפשר לשתף יהודים בשותפות העם , כך אי אפשר לשתפם גם בשותפות דיור . גם בעניין זה מיהרו הנאצים של וינה להקדים את עמיתיהם ב ' רייך הישן . ' מיד אחרי ה ' אנשלום ' פונו כעשרת אלפים דירות תחת הסיסמה : 'יהודים החוצה מהדירות הזולות והטובות . ' באוקטובר 1938 סולקו עשרים משפחות מדירות בשכירות מוגנת ושוכנו במחנה צריפים . אחרי פוגרום נובמבר , לשכת השיכון בוינה ראתה עצמה מוסמכת להוציא לפועל באופן המוני את ה ' אריזציה של הדירות . ' למן אביב 1939 נצטוו לשכות שיכון בכל רחבי הרייך לכנס יהודים , במידת הצורך גם בכפייה , ברבעים מסוימים או ב ' בתי יהודים . ' 'בתי היהודים ' היו בתים בבעלות יהודית , שרוב דייריהם היו יהודים כבר קודם לכן . אלא שאסור היה שהדבר יביא ל'יצירת גטאות , ' שלא היו רצויים לדעתם של היידריך ( Heydrich ) ו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי