2. ההגירה

העזרה הכספית שהעניקו יהודי חוץ לארץ הגיעה בחלקה הגדול לידי הנציגות הארצית . מסיבות פרקטיות , חלק הארי של הכספים לא הועבר לגרמניה במטבע זר , אלא שימש לכיסוי הוצאות ההגירה ולסיוע לפליטים ומהגרים יהודים בארץ ישראל ובארצות קולטות אחרות . ציונים ולא ציונים גם יחד השקיעו את מאמציהם הפיננסיים באיגודי גג , כמו המועצה האנגלו אמריקנית למען יהדות גרמניה , הג ' וינט האמריקני או ארגוני הסיוע האירופיים והאמריקניים למהגרים יהודים , שהתאגדו בהיא '' ס היצם . ( H 1 CEM HIAS- ) ארגונים אלה העמידו סכומים ניכרים להגירה ולתמיכה ביהודים מתחום השליטה הגרמני . בחלק ניכר מן הכספים שלט המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה ( Central Bureau for the Settlement of German Jews ) בלונדון , שמאז סתיו 1933 עמד בראשו חיים וייצמן . הגופים שהנציגות הארצית תיאמה ביניהם התמסרו בראש ובראשונה למשימות החדשות , שהפכו דחופות בגלל הגזירות . המשרד הארצישראלי במיינקה שטראסה בברלין ניהל את העלייה לארץ ישראל , ואילו 'עזרה' דאגה למהגרים לשאר הארצות . ההכשרה או ההסבה המקצועית שהתלוו לכך , לימודי השפה וחינוך המבוגרים , הסתייעו כספית ותוכנית...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי