‭.37‬ אירוע הפתיחה של העזרה־לחורף היהודית, ‭1937/38‬