‭.35‬ קיוסק בברלין המציג עיתונים יהודיים (יוני ‭(1935‬