5. העיתונות היהודית

ההתנגדות הרוחנית של היהודים לנאציזם התנהלה במספר חזיתות . ברמת חיי היומיום דווקא העיתונות היהודית גילתה את הנחישות לשמור על הכבוד ועל הערך העצמי לנוכח מערכת ההכפשה ושלילת הזכויות האכזרית שניהל המשטר . ערב הקמת הרייך השלישי היו למעלה ממאה כתבי עת יהודיים בגרמניה . למעלה משישים מן הפירםומים הללו , בנוסף למעטים שנוסדו כדי לענות על צורכי התקופה , המשיכו להופיע בשנים האלה . העיתונים וכתבי העת , שכיסו טווח רחב של אינטרסים קהילתיים , תרבותיים , אידיאולוגיים , מקצועיים , דתיים , מדעיים וחברתיים , הגיעו ביחד בשנים 1938-1933 לתפוצה ממוצעת של 350 , 000 קוראים . העיתונות היהודית מילאה תפקיד ייחודי בחיי היהודים בתקופה הקשה ביותר הזאת הודות לאוטונומיה התרבותית המדומה ולבידור ההולך ומתעצם שחוו יהודי גרמניה . כתב של סוכנות ידיעות יהודית העיר , כי בשל הנסיבות הטרגיות הוטל בעיקר על העיתונים היהודיים תפקיד מיוחד : הקוראים היהודים ... חשים צורך ללמוד מן העיתונים היהודיים על המציאות של החיים היהודיים הללו . למעשה , הם רוצים יותר מזאת . הם רוצים למצוא בעיתונם את ההד , את המענה שנותנת היהדות לנסיבות הזמן . מ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי