4. בתי ספר יהודיים

דווקא רשת בתי הספר היהודיים - אשר בשנת 1932 הקיפה כשמונים בתי ספר ברחבי גרמניה , בעיקר בתי ספר יסודיים , שמנו כ 15 , 000 תלמידים או כ 25 אחוזים מן התלמידים הזכאים - היא זו אשר נקראה למלא תפקיד מכריע בהגשת עזרה לנוער היהודי כדי להגן עליו מפני הסביבה העוינת ולהכינו לקראת הגירה אפשרית . בתי הספר היסודיים היהודיים עמדו הכן באופן מיידי כדי לקלוט את התלמידים שלא יכלו לעמוד בהשפלות שהיו מנת חלקם בבתי הספר הממלכתיים . כך נהגו גם בתי הספר התיכוניים שבתמיכת הקהילה היהודית , שמספרם היה קטן יחסית . בתי הספר חיפשו פתרון לתלמידים שלא התקבלו בשל המיכסה שהטיל המשטר הנאצי . כדי למצוא מקום לכל אלה הקימה 'הנציגות הארצית של היהודים בגרמניה ' בתי ספר נוספים , יסודיים ותיכוניים כאחד . הנציגות גם דאגה להבטיח שרמתם של אלה תהיה זהה לזו שבבתי הספר הממלכתיים . המספרים הלכו וגדלו בהתמדה : בדצמבר 1937 היו קרוב ל 25 , 000 תלמידים שלמדו ב 167 בתי ספר ; הם היוו כ 60 אחוזים מן הילדים היהודים שנותרו בגרמניה , ומספרם של אלה הלך ופחת . למעשה , בכל בתי הספר העממיים נוספה שנה תשיעית לצורכי הכשרה מקצועית . בבתי הספר שה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי