3. תנועות הנוער היהודיות

' המרכז להשכלה יהודית למבוגרים ' הקדיש תשומת לב מיוחדת לתנועות הנוער , וכמחצית מן הסמינרים שקיים היו מיועדים להכשרת מנהיגי נוער . תנועות הנוער , שהונהגו על ידי צעירים ( על פי רוב נערים ונערות בסוף שנות העשרה שלהם , ( היו בתחום הענין של 'המרכז ' בעיקר בשל מעורבותו של בובר בבעיות החינוכיות והרוחניות של הצעירים היהודים מזה זמן רב . במשך השנים , חברי תנועות הנוער - ציוניות ולא ציוניות כאחד , שהחלו לפעול זמן קצר לפני מלחמת העולם הראשונה - ראו בבובר את מורם הרוחני , תפקיד שאותו קיבל על עצמו בנפש חפצה . הוא ועמיתיו ב ' מרכז' - שעימם נמנו מספר מחנכים ואנשי רוח בולטים בקרב יהדות גרמניה - התייחסו בחומרה אל המשבר שבפניו עמד הנוער היהודי עם הקמת המדינה הנאציונל סוציאליסטית . בני הנוער היו בין הראשונים שאליהם כוונה החקיקה האנטי יהודית של הנאצים . החוק למניעת 'צפיפות ' בבתי ספר גרמניים ובמוסדות להשכלה גבוהה , שהתקבל באפריל , 1933 קבע מיכסה שדחקה את רגלי הסטודנטים היהודים ה ' עודפים ' אל מערכת בתי הספר היהודיים הבלתי ערוכה , או שאילץ רבים עוד יותר להפסיק את לימודיהם הפורמליים לאחר סיום לימודי החובה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי