‭.32‬ סמינר של איסמר אלבוגן בבית המדרש למדעי היהדות בברלין ‭(1935)‬