‭.31‬ קבוצת התיאטרון לצעירים של האגודה לתרבות מציגה את המחזה ‭') Jugend-AHjah wu? gehen zw‬אנו עולים בעליית הנוער‭(1935 ,'‬