‭.29‬ ישיבת הועד הנ?נהל של 'הנציגות הארצית של יהודי גרמניה‭.'‬ מימין לשמאל: היינריך שטאל, רודולף קלמן, אוטו הירש, ליאו בק, זיגפריד מחם, יעקב הופמן ופרנץ מאייר