5. 'לא־ארים', מומרים ו'נישואי תערובת'

לעולם לא אשכח קריקטורה אחת שהופיעה בעמוד הראשון של ה ' שטירמר . ' היא הראתה ספסל צהוב ועליו כתובת שחורה : 'ליהודים בלבד , ' ולידו ספסל לבן . בין הספסלים ישבה על הארץ דמות חסרת ישע ולמודת םבל . כותרת הקריקטורה : ' חצי יהודי . ' הקריקטורה הזאת פגעה בי כמכת ברק , כי היא הראתה לי באופן מוחשי את העתיד חסר התקווה שלי . זיכרון זה מתאר כעבור חצי מאה את מצבם הרגשי של האנשים שמתוך החלטתם הם , או החלטת הוריהם והורי הוריהם , הלכו בדרך האםימילציה המלאה בחברה הגרמנית . נמנו עימם מומרים וצאצאיהם , וכאלה שבאו לעולם כילדים מ'נישואי תערובת ' בדור האחרון או בדורות קודמים . עם עליית היטלר לשלטון הם נכנסו לפתע לקטגוריית ה'לא ארים , ' בלא קביעה מדויקת של זכויותיהם וחובותיהם במשטר החדש . רק חוקי נירנברג והתקנות שבעקבותיהם חילקו אותם באופנים שונים על פי קריטריונים ' גזעיים , ' אף שמעמדם וביטחונם מעולם לא נקבעו סופית . עד למיפקד האוכלוסין של , 1939 שבו שאלו לראשונה על ה ' גזע ' ולא רק על הדת , רווחו על היקפה המספרי של הקבוצה הזאת אומדנים מוגזמים עד כדי פנטזיה גמורה . רמוגרפים וי חוקרי , 'גזע שביקשו להדגיש את ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי