‭.28‬ קורם ללימוד ספרדית מטעם הקהילה היהודית בברלין כהכנה להגירה ‭(1935)‬