‭) 1933(‬ פרוסיה ובמחוזות גרמניה במדינות יהודים ‭2 :‬ מפה