1. ההגירה והשלכותיה

הנסיגה היחסית וגם המוחלטת בגודל האוכלוסייה היהודית בתחומי הרייך , שהחלה כבר בשנות העשרים , הייתה בעיקרה תוצאה של הזדקנות ושל התמעטות הילודה , כלומר : פרי התפתחויות דמוגרפיות טבעיות . לעומת זאת , בין 1933 ו 1939 ירד מספר היהודים בעיקר בשל ההגירה . השוואה בין מיפקדי האוכלוסין מצביעה גם על הזדקנות מואצת עוד יותר ועל עודף נשים בקרב היהודים ברייך . בין השנים 1933 ו 1939 פחתה האוכלוסייה היהודית ב 288 , 869 נפש , שהם 57 אחוזים . על פי אומדן , 32 , 000 ממספר זה מוסברים בעודף המיתות על הלידות . יוצא שעד מאי 1939 הצליחו להגר מגרמניה כ 250 , 000 יהודים . כ 30 עד 40 אלף איש נוספים הצליחו להימלט לפני שהוטל איסור על הגירה , באוקטובר , 1941 ולפני תחילת הגירושים בנובמבר אותה שנה . את היקפה ומהלכה של ההגירה קבעו שלבי הרדיפות , מידת אי הוודאות לגבי העתיד והנכונות לקליטה בחוץ לארץ . בחודשים הראשונים של 1933 עזבו רבים את גרמניה במנוסה . היו אלה בעיקר צעירים לא נשואים או אנשים שהסתכנו קודם לכן בפעילותם הפוליטית ; חלק בלתי ידוע מהם חזר לגרמניה מאוחר יותר . מספר המהגרים בשנה זאת , כמעט , 40 , 000 היה שי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי