פרק עשירי חיים יהודיים בצל הרדיפות

עליית הנאציונל סוציאליםטים לשלטון הביאה לשינויים קיצוניים בחיי היהודים הגרמנים . מגמות ארוכות טווח הואצו בכוח או נקטעו בפתאומיות . בשל ההגירה הגיעה הדעיכה הדמוגרפית של יהודי גרמניה עוד לפני הרצח ההמוני לממדים שאיש לא שיער . לשאיפות לאקולטורציה ולאסימילציה נקבעו כעת גבולות שאי אפשר היה לחצות אותם . אילוצים חיצוניים הכתיבו במידה רבה והולכת את חיי היהודים שנותרו בגרמניה , מבלי שרובם היו מודעים לגמרי לכך שגורלם נחרץ . חיי היומיום היטלטלו בין תקווה לייאוש , בשרשרת בלתי פוסקת של החלטות שנדחו או שהתקבלו מתוך מצוקה , כל עוד החלטות כאלה עוד נותרו בידם .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי