4. המיפנה בשנת 1938

בתחילת 1938 התרבו הדיווחים על רדיפות גוברות בכל חלקי הרייך . בבתי הספר למדו הילדים , שכל קשר עם יהודים הוא בגידה ב ' שותפות . 'העם בתי המשפט רוממו את ' האווירה השלילית בעם' ( ablehnende Volksstimmung ) למדרגת עקרון יסוד משפטי בכל ענייני היהודים , ובתואנה זו דחו את התלונות המעטות שהגישו עדיין יהודים בשל פיטורים שלא כחוק או אפליה כלכלית אחרת . ב 12 במרס 1938 נכנסו חיילי גרמניה לאוסטריה לקול תשואות ההמונים . מאורע זה סימן את תחילתו של שלב חדש , חריף יותר , ברדיפת היהודים . מה שהושג ב'רייך הישן ' רק אחרי כמה שנות תעמולה אינטנסיווית , לא נזקק באוסטריה אלא לימים אחדים . עוד לפני כניסת החיילים הגרמנים החלו הפרעות בווינה . מיד אחר כך השתעשעה האוכלוסייה במה שכונה 'מבצעי צחצוח : ' יהודיות ויהודים אולצו לנקות את הרחובות במברשת או במברשת שיניים . ב 1 באפריל נשלחו למחנה הריכוז דכאו 60 יהודים בולטים , בכללם מנהיגי קהילת וינה ושורה שלמה של פרופסורים ויזמים ידועים . טרנספורט שני של 50 יהודים נשלח ב 23 במאי . מיד אחרי ה'א ^ שלום' פוטרו ממשרותיהם עובדי המדינה והפרופסורים היהודים באוניברסיטת וינה . בד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי