3. חוקי נירנברג: יהודים, 'לא־ארים', 'בני תערובת'

ב 15 בספטמבר , 1935 בישיבת הרייכסטאג שכונסה ב ' יום המפלגה ' בנירנברג , הוכרזו שלושה חוקים חדשים הנוגעים ליהודים . 'החוק להגנת הדם והכבוד הגרמני ' אסר על נישואים ועל כל מגע מיני בין יהודים ל'ארים' ואסר על נשים 'אריות ' בנות פחות מ 45 שנים לעבוד במשקי בית יהודיים . 'חוק דגל הרייך ' אסר על יהודים 'להציג את צבעי הרייך ' והתיר להם במקביל 'להציג את הצבעים היהודיים . ' 'חוק אזרחות הרייך ' ( Reichsburgergesetz ) הנהיג מעמד חוקי חדש : 'אזרח הרייך בעל דם גרמני , ' הנהנה מזכויות פוליטיות מלאות . יהודים יכלו להיות מעתה 'אזרחי המדינה ' ( Staatsangehorige ) בלבד . בכך נקבעה הדרתם של היהודים מ'שותפות העם' הגרמנית - הדרה שנתבעה במצע המפלגה של 1920 ומומשה עד כה , בחקיקה ובמציאות היומיומית , רק בעקיפין - והוגדר מעמדם החוקי המיוחד . מכאן ולהבא יתבססו במפורש על חוק אזרחות הרייך רוב התקנות לשלילת הזכויות , לביזה ולהשמדה הסופית של יהודי גרמניה . הנאום שבו הכריז היטלר על החוקים האלה מדגים את ההקצנה ההדרגתית והדו משמעית של מדיניות היהודים הנאציונל סוציאליסטית . מצד אחד הבהיר היטלר , שבממשלה 'רווחת הדעה , ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי