2. ההפוגה המדומה

הרגיעה בזירה הפוליטית והתנופה הכלכלית המפתיעה , שלמרות כל צעדי האפליה נהנו ממנה גם מפרנסים יהודים , חיזקו את תקוותם של יהודים רבים שיצליחו איכשהו לשרוד את הזמנים הקשים בגרמניה . בהשוואה להתפרצויות הברוטליות של החודשים הראשונים של השלטון הנאצי , ולאירועים שיתחילו בסוף , 1937 השנים 1937-1934 נראו בדיעבד לבני הזמן בהפוגה נסבלת בכללותה , גם אם הופרה פה ושם . אכן , גם מי שלא נפגע ישירות לא יכול היה להתעלם לחלוטין מן החרם הכלכלי הזוחל ומאובדן הסטטוס החברתי . אך מי שנטה לכך יכול היה להדחיק את השלכות המתרחש ולהמתין . היום אנו יודעים לא רק מה היתה תוצאתה הסופית של מדיניות היהודים הנאציונל סוציאליסטית , אלא גם כמה מטעה היה רושם הרגיעה באותה עת . לאמיתו של דבר צומצם יותר ויותר בסים הקיום הכלכלי של היהודים והוגבל חופש הפעולה שלהם כמעט בכל תחומי החיים . מאבקי סמכות וכפילויות שלטוניות יכלו להאט לעיתים את התהליך הזה ולערפל את מצב העניינים האמיתי . בדרגים הבינוניים והגבוהים של הבירוקרטיה האדמיניםטרטיווית והמיניםטריאלית ערערו לפעמים על חוקיותם של צעדים שמקורם בעםקני המפלגה וברשויות מקומיות , אבל תקנות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי