6. ביקורת התרבות

לדיסציפלינת הסוציולוגיה נוספו עידון ויוקרה בזכות עבודותיו של קרל מנהיים ( 1947-1893 , Mannheim ) יליד הונגריה , אשר הניח את היסודות ל'סוציולוגיה של הידע . ' באוניברסיטת פרנקפורט , שבה החליף בקתדרה לסוציולוגיה ב 1930 פרופסור יהודי אחר , פרנץ אופנהיימר , 1943-1864 , Oppenheimer ) מצא מנהיים במכון למחקר חברתי המסונף לה עמיתים עם פתיחות לגישתו . במרכז המחקר הזה , שנוסד ב 1923 במימון פרטי , עבדה קבוצה של חוקרים צעירים , ברובם יהודים , מתחומים אקדמיים שונים - תיאודור אדורנו , ( 1969-1903 , Adomo ) מקם הורקהיימר , ( 1973-1895 , Horkheimer ) אריך פרום , ליאו לו נטל ( 1993-1900 , Lowenthal ) והרברט מרקוזה - ( 1979-1898 , Marcuse ) וביקשה לפתח 'תיאוריה ביקורתית ' של התרבות והחברה . בין המקורות שמהם שאבה הקבוצה את השראתה הייתה עבודתו של היהודי ההונגרי גיאורג לוקץ' ( 1971-1885 , Lukacs ) 'היסטוריה ותודעה מעמדית' - אשר טיפל בשאלה כיצד תיראה מהפכה טוטלית בתודעה תוך כדי בחינת מושג הניכור המרקסיסטי , שלא זכה להתייחסות עד אז - וביקשה לקרוא מחדש את כתבי קרל מרקם ולשחררם מאחיזתם של םטלין ואחרים , שהכני...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי