2. יהודים והתרבות העירונית של ויימאר

מאז האמנציפציה נתפסו היהודים כמי שממלאים תפקיד נכבד באומנות ובספרות בגרמניה . פרידריך ניטשה , שהונע על ידי רגשות פילושמיים , כתב בשנת : 1887 ' הצעתי באמצעות "צינורות מתאימים" להכין רשימה של חוקרים , אומנים , סופרים , שחקנים ווירטואוזים גרמנים ממוצא יהודי , מלא או חלקי , שתורכב בקפידה . תהיה זו תרומה נאה לתולדות התרבות הגרמנית וגם . 'למבקריה כשלושים שנה לאחר שניטשה כתב את הצעתו קרא הסוציולוג האמריקני תורםטיין ובלן ( Veblen ) למאמר שחיבר ב 1919 בשם 'ההצטיינות האינטלקטואלית של היהודים באירופה המודרנית , ' כשלנגד עיניו עומד הניסיון בגרמניה . הערכות גבוהות מסוג זה יצרו את הרושם המוטעה שיהודים הולכים ומשתלטים על התרבות הגרמנית , כפי שטען מוריץ גולדשטיין בפולמוס Kunstwarc 2 משנת 1912 ( ראו בכרך . ( 'ג התמקדות רק בתרומתם של היהודים לתרבות הוליכה לעיתים קרובות למסקנתו של ארנולד צווייג , שהערכים האינטלקטואליים והרוחניים של גרמניה במאות הי"ט והכי 'ניזונים , ולעיתים באופן מהותי נקבעים , מכוח הישגיהם של . 'יהודים למרבה האירוניה , הטענות הללו והקטלוגים למיניהם , שעסקו בהישגים של יהודים ונכתבו בתקופ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי