‭.17‬ בית הכנסת ברחוב ‭j crn rare‬ בברלין ביום חנוכתו, 16 בספטמבר 1930