6. בין תרבות חילונית לחידוש דתי

בפעילות התרבותית היהודית המשגשגת הזו אפשר לראות יצירה של תרבות יהודית מחוץ לבית הכנסת , שאכן ניתן לאפיינה בחילונית ושיסודותיה הונחו עוד במאה הקודמת , עם הופעת חוכמת ישראל ועם הספרות היפה שכתבו סופרים יהודים ושהוקדשה לנושאים יהודיים . ביטויים חילוניים כאלה ליהדות , שמחוץ לתחום הדת , התרבו בתקופת ויימאר . העיתונות היהודית פרחה ( ב 1930 היו למעלה מעשרים שבועונים ובשמונים ירחונים . ( אחד החשובים שבהם היה , Der Morgen כתב עת אידיאולוגי ותרבותי , שנוסד ב 1925 והיה קשור לתפיסה הליברלית של היהדות ומעוגן היטב בשיח התרבותי הגרמני . השפה והתמטיקה של העיתונים הללו ושל דומיהם פנו ליהודים משכילים ביקורתיים , תושבי הערים הגדולות של גרמניה , ומכאן שבין אם הנושאים שבהם עסקו היו נושאים תיאולוגיים ובין אם חילוניים , נוצר מרחב אינטלקטואלי שאיפשר ליהודים להיתקל במורשתם ובקיומם כיהודים מחוץ לתחומי בית הכנסת ומעבר לסוגיות דתיות במפורש . תקופת ויימאר הייתה גם זמן שבו התרחבו בתי ההוצאה היהודיים הותיקים ונוסדו חדשים . חברת שונצינו של ידידי הספר היהודי ( Soncino-Gesellschaft der Freunde des jiidischen Buches )...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי