2. החינוך היהודי

במכתבו הגלוי לכהן , 'עת לעשות / רוזנצווייג אינו מסתפק בהצגת רעיון האקדמיה למחקר מדעי של היהדות בפני היהודים המתעתדים לחיות בגרמניה כיהודים , אלא גם מפגיע בהם לשים לב למצב העגום של חיי הרוח שלהם , שלדעתו הוא תוצאה של הזנחת החינוך היהודי , כפי שציין בסוף המאמר : 'בעיית החינוך היהודי בכל הרמות ובכל הצורות היא צו השעה של היהודים . ' וברומזו לשם מאמרו הוסיף , 'צו השעה . משום שאכן הגיעה העת לפעול . "עת לעשות לה ' הפרו תורתך " ( תהילים קיט , קכ . ' 0 רוזנצווייג התמקד בדאגה לרוב המכריע של בני הנוער היהודי שלמדו בבתי ספר ציבוריים לא יהודיים וקיבלו הדרכה של רב ביסודות היהדות במקביל לשתי שעות ההוראה השבועיות בנושאי דת שקיבלו התלמידים הנוצרים . שיעורים אלה ככלל היו שטחיים , ועל כן הילדים ראו בהם בדרך כלל חובה מייגעת . כבר ציינו שבפועל 'בקושי מישהו זוכר שזכה להדרכה טובה בנושאי דת " . ' לפיכך , התעקש רוזנצווייג , 'בהתחשב במצב העניינים הרווח בגרמניה לפחות עד עתה , בעיית החינוך היהודי צומצמה לשאלת הדרכה ביהדות " . ' הצעירים היהודים שלמדו בבתי ספר יהודיים לפני התמוטטותה הפתאומית של הרפובליקה הויימארית ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי