‭.15‬ הצייר מקס ליברמן עוזב את הקלפי בבחירות לנשיא הרייך ב־13 במרס 1932