6. המדיניות היהודית באוסטריה ובצ'כוסלובקיה (1938-1918)

ממשלת אוסטריה שהוקמה עם תום המלחמה על ידי הסוציאל דמוקרט קרל רנר ( Renner ) פינתה מקומה לקואליציה בורגנית כבר ב , 1920 אחרי נצחון המפלגה הנוצרית סוציאלית בבחירות . מנקודה זו ואילך נקלעה הזירה הפוליטית לאי שקט מתמשך בגלל המחלוקת בין הרוב השמרני קתולי במדינה לבין 'וינה האדומה ' שנשלטה על ידי הםוציאל דמוקרטים . התערבותם של ארגוני מאבק מזוינים יריבים ( ה Schutzbund הסוציאליסטי Heimwehrm הימני ) הובילה מפעם לפעם להתנגשויות אלימות . הנאציונל סוציאליסטים המאורגנים באופן חוקי ובלתי חוקי שאפו לחזור ל'רייך הגרמני . 'הגדול המתחים ההולכים וגוברים , שהיו קשורים קשר אמיץ p . 35 f . Gustav Krojanker , Zum Problem des neuen deutschen Nalionalismus , Berlin 1932 , בהתפתחויות בגרמניה , הובילו ב 1932 להקמת 'מדינת המעמדות ' האוטוריטרית תחת הקנצלר אנגלברט דולפוס . ( Dollfufi ) אחרי תבוסת n Schutzbund הווינאי בפברואר 1934 נאסר קיומן של כל המפלגות . הדיקטטורה החד מפלגתית של 'החזית הפטריוטית ' תחת קורט שושניג ( Schuschnigg ) התקיימה , אחרי רצח דולפוס בזמן נםיון ההפיכה של הנאצים ביולי , 1934 עד לסיפוח או...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי