‭.14‬ הצגת פורים במוסד יהודי לחרשים־אילמים בברלין־וייסנזה, 1927 לערך