4. יוזמות למאבק פעיל

משנת 1929 התגברו העימותים האלימים והתעמולה האנטי יהודית והגיעו בכל מקום בגרמניה לממדים כאלה , שלא ניתן היה עוד להתעלם מהם . בחרדה נוכחו היהודים לדעת באיזו יעילות ניתן לתמרן את העוינות האנטישמית המושרשת מסורתית ולנצל אותה פוליטית . אופייני לתגובה היהודית בשנים אלה היה ההד בעיתונות היהודית על ' מכתב גלוי ליהודים הגרמנים , ' שהופיע בסוף חודש יוני 1930 בעיתון . Republik Deutsche כותב המכתב היה יהודי מאלזס בשם גםטון היימן , ( Heymann ) שנתן ביטוי לחששותיו אחרי הצלחת תומכי צלב הקרס בבחירות לשלטון המקומי בסאכסוניה , פן יידחפו הנאציונל סוציאליסטים 'לנקוט נגדכם עם הזמן צעדים שעליהם הם עצמם עדיין אינם חושבים היום ברצינות . והם כבר מרבים לחשוב על כך בלאו הכי . ' היימן האשים את היהודים הגרמנים ב ' רזיגנציה פנטית המשלימה עם הגרוע ביותר , ' והציב לנגד עיניהם את דוגמת היהודים הצרפתים ב ' תקופת דרייפום . ' לכן 'לא מעט באשמתכם שלכם , שמצב העניינים הידרדר עד הלום . ' התגובות למכתב זה , שהופיעו כמעט בכל העיתונים היהודיים , מאלפות מאוד באשר להלוך הרוח היהודי באותו זמן . אווה רייכמן יונגמן ( Reichmann-Jung...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי