פרק חמישי מגמות פוליטיות ומודעות לנוכח המשבר

התגובה הפרטית והמאורגנת של היהודים להתפתחויות הפוליטיות המשתנות במהירות היטלטלה בין תקווה פסיבית או אף ויתור והשלמה לבין הניסיון להתערב בפועל במהלך האירועים הקובעים את גורלם . בכך לא היו היהודים שונים בהרבה מחלקים אחרים של האוכלוסייה . בתקופה שלאחר המלחמה נקבעו המגמות הפוליטיות של היהודים קודם כל על ידי נאמנותם הקודמת למפלגה ועמדותיהם החברתיות השונות . אולם בנוסף לכך הלך וגדל משקלן של עמדות המפלגות כלפי עניינים יהודיים וכלפי האנטישמיות הגואה , בייחוד בעיתות של איום ממשי . הורגש צורך דחוף בניסיונות להתערבות פוליטית ישירה או עקיפה וכן בהקמת ארגוני הגנה יהודיים , בייחוד אחרי שנות הרגיעה הקצרות בהתפתחות הפוליטית . גישות שונות בהערכת הסיכויים ובדרכי המאבק הפוליטי הפעיל נבעו מהבדלים בתפיסות האידיאולוגיות ומנעו , גם בשנים שחלו בהן התפתחויות מבשרות רע , שיתוף פעולה יעיל .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי