8. מערכת הארגונים וזהות יהודית

לצד המפלגות שטיפחו אידיאולוגיה ברורה וקבועה והארגונים המחוברים להן התקיימו בכל הארצות הדוברות גרמנית איגודים נייטרליים או על מפלגתיים למטרות פילנתרופיות , חברתיות או תרבותיות . רובם נוסדו עוד לפני המלחמה וחוו אחרי 1918 גידול ניכר במספר החברים ובפעילות . הארגון החשוב ביותר היה מסדר 'בני ברית , ' שהוקם ב 1882 לפי דגם אמריקני . בתחומי הרייך היה הרב ליאו בק ( Baeck ) 'המדריך הגדול' שלו מ 1924 עד לפיזורו ב . 1937 רבים מבין האישים המובילים בחיים היהודיים נמנו על מסדר זה ללא קשר לנטייתם הפוליטית . גם באוסטריה נשארו הליברלים והציונים מאוחדים בלשכות 'בני ברית . ' הפעילויות העיקריות של מסדר 'בני ברית ' התרכזו בעבודות סעד ובטיפול בנוער . בתחום הרייך הייתה לשכת 'בני ברית ' בין מייסדי n Zentralwohlfahrtsstelle ( לשכת הרווחה המרכזית ) וארגון העל של תנועות הנוער , ודאגה , בשיתוף פעולה הדוק עם ארגון 'עזרה , ' לתמיכה ביהודי מזרח אירופה שנקלעו למצוקה עקב הפוגרומים . נוסף על כך תמכה הלשכה במוסדות תרבות ומדע כמו הארכיון המרכזי של היהודים הגרמנים והמדרשה למדעי היהדות . מסדר 'בני ברית ' היה לפנים , בדו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי