‭.12‬ גוסטב גבריאל, יו"ר ברית חיילי החזית היהודים באופנבאך