7. ברית חיילי החזית היהודים

בתחילת 1919 ייסד הסרן בדימום ליאו לוונשטיין ( 1956-1879 , Lowenstein ) בברלין ארגון בשם Frontsoidatcn ') Vaterlandischer Bund judischet ברית פטריוטית של לוחמי חזית יהודים , (' ששינה את שמו שנה מאוחר יותר V ') judischer Frontsoidaten RJF - Reichsbund ברית חיילי החזית . ( 'היהודים הנטייה הפוליטית הימנית שנרמזה בשם המקורי תאמה את העמדות של המייסדים ושל חלק גדול מהחברים . ההצהרות המאוחרות יותר של הברית הארצית הדגישו לעומת זאת את המגמה הפוליטית העל מפלגתית , שאמורה הייתה לאפשר ללוחמי חזית ותיקים מכל הזרמים להימנות עימה . ברית חיילי החזית ראתה את שדה הפעולה העיקרי שלה בהגנה מפני תעמולה והתקפות אנטישמיות . היא הגנה לא רק על כבוד היהודים שהשתתפו במלחמה או נפלו בה , אלא פעלה גם נגד הסכנות האקטואליות . במהומות אנטישמיות בברלין ובערים אחרות ארגנה בצוותא עם ארגונים יהודיים אחרים את הגנת הרחוב והכינוסים , ועל כך ידובר עוד בהרחבה בהמשך . מעבר לזאת עסק הארגון גם בתחום ההסבה המקצועית ובהתיישבות חקלאית בגרמניה . הברית ראתה בכך מעין 'הגנה חיובית' נגד האנטישמיות , 'הגנה מן הפנים כלפי : 'חוץ הקלשון בי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי