5. איגודי היהודים הליברלים והגרמנים־לאומיים

הארגון החשוב ביותר של היהודים הגרמנים הליברליים , מלבד 'האגודה המרכזית , ' היה ' ההתאחדות ליהדות ליברלית ' , ( Vereinigung fur das liberate Judentum ) שהוקמה ב 1908 על ידי רבנים ועסקנים כדי להנהיג את הרפורמה הדתית בקהילות . כל עוד Die Wahrheit , Wien , 18 . 2 . I 938 , p . 5 2 הכריעו את הכף בתנועה מנהיגים דתיים כדוגמת הרב צזאר זליגמן , ( 1950-1860 , Seiigmann ) שהיה עד 1920 המו"ל של העיתון יהדות' ) Liberates Judentum ליברלית , (' נשאר המאבק על הרפורמה שדה פעילותם העיקרי . האישים המובילים ברוב הקהילות השתייכו למגמה הליברלית ורק במקרים נדירים חלקו על עמדותיהם . אך מציאות זו השתנתה בתחילת שנות העשרים , עם התחזקותם של הציונים ושל יהודי מזרח אירופה , שאליהם הצטרפו במקרים רבים גם האורתודוקסים שבקהילה . כעת נטלו לידיהם הפוליטיקאים את הנהגת האיחוד הליברלי במקום הרבנים . משנת 1922 יצא לאור השבועון עיתון' ) Judisch-Liberale Zeitung יהודי ליברלי (' בברלין בעריכתו של ברונו ווידה . ( 1968-1900 , Woyda ) נושאים אידיאולוגיים כלליים ונושאים הקשורים במדיניות הקהילה הלכו ותפסו מעתה את קדמת הבמה . בסביב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי