4. 'האגודה המרכזית'

' האגודה המרכזית של אזרחים גרמנים בני הדת היהודית ' nnpin ( Staatsbiirger jiidischej Giaubens Centralverein deutscher ) במקורה כארגון נייטרלי מבחינה דתית ופוליטית למאבק באנטישמיות . במקביל לכך ראו המייסדים בטיפוח 'הרוח הגרמנית ' בקרב היהודים תנאי הכרחי להצלחה במאבק . הנאמנות המוחלטת למולדת הגרמנית אמורה הייתה לבסס את התביעה לאמנציפציה חברתית מלאה , מעבר לאמנציפציה חוקית פורמלית . מתוך הנחות אלה המשיכה והגבירה 'האגודה המרכזית ' את פעילותה אחרי המלחמה . ב 1926 מנתה האגודה למעלה מ 60 , 000 חברים רשומים ב 555 סניפים וב 21 תת ארגונים ארציים , וייצגה , לפי הצהרת המנהל שלה באותה תקופה , לודוויג הולנדר , ( 1936-1877 , Hollander ) למעלה מ 300 , 000 יהודים גרמנים . גם אם לא ברור עד כמה מדויקים היו אומדנים אלה , הייתה 'האגודה המרכזית' ללא ספק הארגון היהודי הגדול ביותר ברפובליקת ויימאר וייצגה את הרוב המכריע של אותם יהודים גרמנים שראו עצמם שייכים לציבור היהודי . נוכח האנטישמיות המתעצמת פיתחה 'האגודה המרכזית ' פעילות פובליציסטית ניכרת . השבועון c . v .-Zeitung נדפס ביותר מ 65 , 000 עותקים ונשל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי