‭.11‬ כנס האיגוד של הקהילות היהודיות של פרוסיה, 1930