3. איגודים ארציים ונציגות כללית

באורח פרדוקסלי הייתה דווקא העמדה החוקית החזקה של הקהילות הנפרדות מכשול במאמצים הממושכים להקמת נציגות כוללת מוכרת של האינטרסים היהודיים . בתחום הרייך ניסו ארגונים קיימים , כמו ברית הקהילות היהודית גרמנית שהוקמה ב ( D 1 GB - Deutsch-israeiitischer Gemeindebund ) 1869 או איגוד היהודים הגרמנים , ( VDJ - Verband der deutschen judcn ) שהוקם ב 1904 במפורש כנציגות חוקית פוליטית של היהודים , לקחת על עצמם משימה זו מיד אחרי המהפכה , אך הנסיונות של גופים אלו , שהתחרו לעיתים ביניהם , לא עלו יפה . מן התנועה הציונית צמחה , לעומת זאת , בדצמבר 1918 היוזמה לייסוד קונגרס יהודי כללי לפי הדגם של הקונגרס היהודי אמריקני . רעיון זה מצא בתחילה מהלכים רבים ונתמך אף בידי אויגן פוקס , ( 1923-1856 , Fuchs ) שהיה בין המייסדים והיושב ראש של 'האגודה המרכזית של אזרחים גרמנים בני הדת היהודית ' . ( CV ) אך פוקס נשאר במיעוט בוועד המנהל של 'האגודה המרכזית . ' הנציגים הליברליים בעלי ההשפעה בעבודת הקהילה חששו שהארגון המוצע החדש יגביר את ההשפעה הציונית ויסכן את מעמדם . ניסיון דומה נעשה בייסוד 'המועצה היהודית הלאומית ' ( Ju...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי