‭.10‬ קריקטורה על הבחירות בקהילה היהודית בברלין בשנת ‭.1919‬ שלוש הדמויות מייצגות את 'מפלגת העם היהודית/ את האורתודוקסים ואת הליברלים. רישום מאת לודוויג ורונקוב, מתוך 'השלומיאל' ‭(Der Schlemiel)‬