‭.9‬ אחיות בית החולים היהודי בברסלאו בתחילת שנות השלושים