5. חיי המשפחה

הריבוד הפנימי המגוון שהיה קיים בחברה היהודית נוגד את ההנחה הנפוצה , אשר לפיה נמצאו יהודי גרמניה בראשית המאה הכ ' באופן כללי כבר בתהליך התבוללות מתקדם ובמסלול התרחקות מהיהדות . דימוי זה נשען ברובו על הרושם שהתרשמו בני התקופה וההיסטוריונים המאוחרים יותר מן העיר הגדולה , מהופעתם של אישים נודעים ממוצא יהודי ומההשוואה עם יהודי מזרח אירופה . אין כמעט דרך לקבוע מה היה גודלו של אותו חלק מיהדות גרמניה שאכן תאם את הדימוי הזה . תחושת הזהות האישית של אנשים יהודים ויחסם למסורת באו לידי ביטוי בעיקר באווירה הפרטית של המשפחה ובמגעם הבלתי אמצעי עם סביבתם היהודית או הלא יהודית . תחושת הלכידות של המשפחה היהודית , שלעיתים קרובות תוארה בצבעים אידיאליים , התאפיינה כבר בפרק הזמן המתואר כאן בהתרופפות רבה . ההתפתחויות החברתיות והתרבותיות של החברה התעשייתית המודרנית פעלו כנגד הנורמות והתפיסות המסורתיות , שרווחו במיוחד בקרב הנוער המתבגר . איום ריחף על בטחונן הכלכלי של משפחות רבות , שבמקרים רבים כבר היה מעורער . האחדות הישנה של משק הבית , שבמסגרתה עבדו יחד האישה , הילדים וקרובים לא נשואים בעסק המשפחתי שעבר בבוא ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי