2. הערים הגדולות

ההבדלים הגדולים ביותר בכל תחום התקיימו בין יהודי הערים הגדולות לבין יהודי הקהילות הקטנות , בייחוד הקהילות הכפריות . ההתפתחויות החברתיות , התרבותיות והפוליטיות , שנתפסו בדרך כלל כאופייניות לציבור היהודי דובר הגרמנית , היו בעיקרן תופעות של העיר הגדולה . וינה , ברלין , פרנקפורט , פראג , ברין או אוסטרבה שבמוראביה היו לא רק מרכז החיים המאורגנים של הציבוריות היהודית . ערים אלה שימשו לרוב כמייצגות את ההתפתחות החברתית היהודית וחיי היום יום שלה בכלל . העובדה , שבוינה ( 1936 ) חיו למעלה מ 92 אחוז מכל היהודים האוסטרים ושבתחום הרייך חיו ( 1925 ) מעל למחציתם בקהילות יהודיות עם למעלה מ 10 , 000 חברים , מקנה למבט המפליל הזה הצדקה מסוימת . האפשרויות המגוונות לבחירת מקצוע ולעלייה במעמד החברתי , המגעים הרב צדדיים עם הסביבה הלא יהודית , אך גם ההזדמנויות ליצירת קשרים קבוצתיים פנימיים בעלי אופי דתי , חברתי , פוליטי או תרבותי , היו נוחים יותר בעיר הגדולה מאשר בקהילות הקטנות . לכן הסתמנו המגמות לשינויים בכל התחומים של הקיום היהודי , האינדיווידואלי או הציבורי , קודם כל בעיר הגדולה . שינויים אלה משכו במידה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי