‭.5‬ התעשיין והפוליטיקאי ולתר ראתנאו. רישום של קאופמן־מילר