‭.3‬ מנשר אנטי־יהודי הקורא לחרם בפרנקפורט ע"נ מיין, 1929