מפרנסים יהודים* לפי ענפי הכלכלה, ‭1933-1907‬ (באחוזים)