התפתחות האוכלוסייה היהודית (בהשוואה לכלל האוכלוסייה)