1. המגמות הדמוגרפיות

בתחום הרייך הגרמני , מגמת הגידול הטבעי של היהודים , שהיה קודם לכן מעל לממוצע בהשוואה לכלל האוכלוסייה , התהפכה כבר בסביבות שנת . 1880 לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה חלה נסיגה משמעותית בהגירה היהודית ממזרח אירופה , שקודם לכן איזנה במידה חלקית את האטת הריבוי הטבעי . היהודים היו עתה קבוצת אוכלוסין המצויה בסטגנציה דמוגרפית יחסית , ומאז אמצע שנת 1920 קבוצת אוכלוסין הנמצאת בנסיגה , גם במספרים מוחלטים . הסיבה לכך הייתה נעוצה בהמשך ההאטה בילודה , תהליך שהחל כבר במאה הי " ט . עוד בין השנים 1920 ל 1925 נרשמו בתחומי הרייך מדי שנה 15 לידות על כל 1000 איש מתוך האוכלוסייה היהודית . בין 1930 ל 1932 צנח המספר ל 7 . 2 לעומת 16 . 2 בכלל האוכלוסייה . המגמה הזו מוסברת בעיקרה , אך לא במלואה , על ידי הזדקנות האוקלוסייה היהודית . ב 1925 היו 28 אחוז מכל היהודים בתחומי הרייך בני למעלה מארבעים שנה , וב 1933 אף מעל ל 31 אחוז . הנהירה המתמשכת לעיר , שאף גברה אחרי המלחמה , והפיקוח על הילודה שהתרחב השפיעו אף הם באותו כיוון . המספר של המרות הדת ושל פרישה מהקהילה של 'דיסידנטים' ושל 'חסרי דת' במעט שלא עלה משמעותית...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי