6. לקראת ויימאר

ב 16 בפברואר 1919 נשא ליאו בק דברים בבית המדרש הליברלי לרבנים שנקרא בית הספר הגבוה ללימודי מדעי היהדות , Judentums Hochschule fur die Wissenschaft des-n היה זה חודש לאחר דיכויו העקוב מדם של 'מרד םפרטקום ' ורצח מנהיגיו , ובהם רוזה לוקסמבורג היהודייה מפולין , וחמישה ימים לפני הרצח של קורט אייזנר במינכן . בנאום בשם 'הרוגי המלחמה , ' העדיף בק להתעלם מנסיונם של הרדיקלים להשתלט בכוח על המהפכה הגרמנית ובמקום זאת התמקד בדחף הראשוני של המהפכה להקמת דמוקרטיה חוקתית ליברלית : בארצנו עוברת עלינו עתה תקופה המסתיימת לכאורה בפתאומיות של מהפכה , אולם רק למראית עין . משום שכל מהפכה היא רק אמצעי פתאומי , לא מטרה 37 מו טין בובר , 'המיסתורין המשיחי' ( ישעיהו נגן . הרצאה זו ראתה אור לאחר מותו במקור הגרמני ובתרגום עברי בי דעת' גיליון ) 5 קיץ , ( 1980 עמ' . 133-117 המובאה היא מעמי . 133 פתאומית . מה שמתפרץ באלימות היה בשל לכך כל הזמן בזכות התפתחותם ההדרגתית של הרעיונות . לפיכך לא רק הסדר המדיני התמוטט עתה בארצנו תחת נטל האירועים , אלא הרבה יותר מזאת - בלחצה של החשיבה החדשה קרסה התפיסה הישנה של המדינה . בק ק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי