‭.2‬ כוס בירה עם דיוקנו של קורט אייזנר כראש ממשלת באוואריה ‭(1918)‬