3. כתב־העת Der Jude

מגמה זו זכתה לביטוי הממושך ביותר מעל דפי ') Der Jude mr \ היהודי , (' כתב העת שנוסד על ידי מרטין בובר באפריל , 1916 באמצע המלחמה . לעצם שמו של העיתון יש משמעות , משום שהמילה יהודי שימשה עדיין בחוגים מסוימים בגרמניה כמילת גנאי , כינוי שיהודים רבים המשיכו לראות בו אות קלון . עוד כסטודנט נטה בובר עצמו לראות במילה יהודי גוון שלילי , תחושה ששיקפה את הדעה הרווחת בקרב הנוצרים . רק לאחר שהצטרף לתנועה הציונית ב 1898 החל לקרוא לעצמו יהודי בלא להתנצל ובלא לחוש מבוכה . ' חוויית המלחמה , ' טען בובר , טיהרה למעשה את המונח 'יהודי ' עוד יותר . בזמן המלחמה עברו אינספור יהודים שינוי בתודעתם , שאיפשר להם להצהיר בגאווה על 24 Salomon Lehnert , 'Judische Volksarbeit ' , Der Jude , 1 ( 1916-1917 ) , p . 110 23 גרשם שלום , מברלין לירושלים , זכרונות נעורים , תל אביב תשמ " ב , עמי . 82 השתייכותם לעם היהודי , 'קהילת גורל' ( SMcksalsgemeinschaft ) שיש לה יעוד מוגדר משלה , משימות ואחריות . כפי שציין בובר במאמר הפותח את החוברת הראשונה של : Der Jude המלחמה החמירה את מצבם הבעייתי והטרגי של היהודים בקרב האומות והפכה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי