2. המפגש עם יהודי מזרח אירופה

בזכרונותיו ציין סימון , כי חזרתם ליהדות של החיילים היהודים בצבא הקיסר באה כתוצאה ממספר התנסויות . במקרה שלו הייתה זו האנטישמיות ; אצל אחרים ששירתו בחזית המזרחית גרם לכך המפגש עם יהודי מזרח אירופה . התוודה סימון : 'איני נמנה עם ... בני המזל שמצאו במזרח , בקלות וללא הרבה מחשבה , באמצעות מגע בלתי אמצעי עם המוני היהודים , את בני עמם שלהם כעם ' . ' השינוי באופן שבו תפסו יהודי גרמניה את , Ostjuden m 7 \ שקודם לכן גודפו כמעט בפי כל , מצביע על השינוי הקיצוני שחל במודעותם . בעקבות כיבוש אזורים נרחבים מן הקיסרות הצארית על ידי צבאות הקיסר , נתקלו החיילים היהודים בהמוני יהודים מסורתיים , שלרובם לא היה כל מגע עם התרבות המערבית . אומנם יחידות רבות של יהודים גרמנים הרגישו סלידה , אך היו אחרים שהסתכלו על אחיהם מן המזרח בהשתאות חסרת רסן . במאי 1918 נשלח הוגה הדעות היהודי פרנץ רוזנצווייג לקורס קצינים ברמברטוב ( Rembertow ) שליד ורשה , שם הייתה אוכלוסייה יהודית מסורתית גדולה . היה זה בשלב שבו ביקש עדיין להבהיר את הבסיס הפילוסופי של חזרתו הדרמטית בתשובה , מן ההתבוללות שהביאה אותו אל סף הטבילה לנצרות עד לה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי