הקדמה

כוחות מנוגדים שלטו ברפובליקה הויימארית ; כבר מתחילת דרכה קראה מדיניות של ריאקציה תיגר על מדיניותה הליברלית פרוגרסיבית . מתנגדי הרפובליקה בחרו להתמקד באתוס המניע אותה , מורשת תנועת ההשכלה , ולראות בה סוכנת של כל המתועב בעיניהם בסדר החדש . הם קישרו פעמים רבות בין האתוס הזה ליהודים . על כן , גם כאשר הונעו היהודים לקבל את הרפובליקה הויימארית בכל ליבם - בעיקר בשל ההבטחה לשיוויון מדיני , כלכלי ותרבותי מלא - הם מצאו את עצמם פנים אל פנים עם גל חדש של אנטישמיות , שגברה בארסיותה ובנחישותה להוציאם מקהל העם הגרמני . משום כך הייתה עמדתם התרבותית והפוליטית של היהודים חיובית ומתגוננת כאחד . בהזדהות שגילו עם הרפובליקה הויימארית הייתה מחויבות חזקה לעקרונות היסוד שלה , אך גם הצהרה נועזת בדבר זכותם להיחשב אזרחים מלאים של המדינה הגרמנית ושותפים בדרגה שווה בתרבות הגרמנית . עם זאת , רובם המכריע העדיפו להישאר יהודים - בחלקו כהבעת גאווה יהודית בתגובה לאנטישמיות , , Trotzjudentum r \ יהדות של דווקא . והיו גם מי שחזרו לתכניה הדתיים והתרבותיים של היהדות . אלה גילו אותה מחדש כמקור לרוחניות ולערכים ואידיאלים מחנכי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי