תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה

תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה כרך ד : התחדשות וחורבן 1945-1918 מלב LEO BAECK £ " 7 j ™ נ ) פרויקט של מכון ליאו בק תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה הועדה המייעצת יוסף חיים ירושלמי , יעקב כ " ץ ז"ל , ורנר א ' מוסה ז '' ל , יורגן קוקה , יהודה ריינהרץ , ריינהרד רירופ , איסמר שורש , פריץ שטרן מתאם פרד גרובל ז " ל כרך א מסורת והשכלה 1780-1600 כרך ב אמנציפציה ואקולטורציה 1871-1780 כרך ג אינטגרציה במחלוקת 1918-1871 כרך ד התחדשות וחורבן 1945-1918  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי